Co to jest administrowanie budynkiem i jak je należy postrzegać.

Budynek czyli obiekt budowlany można przyrównać do organizmu człowieka, budynek żyje swoim życiem i potrzebuje ciągłego jego diagnozowania. Tak jak człowiek posiada historię choroby, metrykę, zameldowanie, budynek ma swoją Książkę Obiektu Budowlanego, nazywaną w skrócie KOB. W książce tej znajdziemy wszystkie dane tego obiektu, jego parametry, informacje o właścicielu, Księdze Wieczystej, numerach katastralnych działki i wszystkie przeglądy oraz dokumentacje i pozwolenia. Jednym słowem tak jak każdy człowiek ma swoją kartotekę i dokumenty, tak obiekt budowlany ma swoją KOB.

Administrowanie budynkiem to wszystkie czynności związane z utrzymaniem jego substancji budowlanej w jak najlepszym stanie, tak jak dbanie o jak najlepsze zdrowie każdego człowieka. Zakres czynności do wykonania o których tu mówimy wynika z zapisów zebranych w Prawie Budowlanym. Najczęściej tym zakresem czynności zajmuje się Administrator Nieruchomości.

Tak więc administrowanie budynkiem sprowadza się do realizacji wszystkich czynności przewidzianych w Prawie Budowlanym, mających utrzymać obiekt budowlany w stanie pozwalającym na jego długie i bezpieczne użytkowanie, udokumentowane w rzetelnych sporządzanych na bieżąco zapisach umieszczonych w Książce Obiektu Budowlanego.

 

26 stycznia 2021

blog o tematyce nieruchomości - administrowanie

Sfera Net

ebeck

 

powrót do bloga

nieruchomości