Nasz Narodowy Wieszcz Jan Kochanowski w swojej fraszce „O żywocie ludzkim” napisał poniższe strofy :

 

„Fraszki to wszytko, cokolwiek myślimy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czynimy;
Niemasz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy:
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława
Wszytko to minie, jako polna trawa;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łądkom.”

 

Ten krótki tekst trafnie określa całość naszego życia, jego problemy i niepewność, jego niestałość i ulotność, a ponadto jego przemijanie z końcowym jego finałem. Tym razem wyzwaniem do pisania, niech będzie kreowanie i stanowienie możliwości przeżycia swojego czasu. I jeszcze jedno to, przytoczona tu nie bez przyczyny forma stylistyczna fraszki. Ten zamierzchły styl pisania tekstu przywołałem tu nie bez przyczyny. Cytowana fraszka, to w oryginalnej pisowni wielozgłoskowiec, charakteryzujący się prostotą przekazu. Tekst ten w zamyśle twórcy, miał trafić pod strzech do prostych ludzi, żyjących w tamtych czasach. I tu w dużej przenośni, ale analogia do tekstów pisanych na blogach stron internetowych. Teksty teraz pisane na strony internetowe, mają za zadanie działania marketingowe. Są one pisane z ukierunkowaniem, na automaty przeszukujące dla wyszukiwarek internetowych. Muszą one być krótkie, zwięzłe, treściwe, najlepiej złożone ze słów kluczowych. Ich zadanie, to pozycjonowanie stron internetowych do najwyższych miejsc na listach wyszukiwarek.

Tak więc na stronach tego bloga, znajdziecie teksty nawiązujące do szeroko pojętego żywota ludzkiego. A tłumacząc to na dzisiejszy język użytkowników netu, będzie to zbiór myśli i spostrzeżeń pozyskanych z nieograniczonych zasobów netu, a wykreowanych przez życie i wszystkich jego użytkowników.

Blog 
o tematyce 
żywota ludzkiego

co znajdziesz w blogu
o żywocie ludzkim

powrót do mój blog

09 lutego 2021
  Jak szukać aby znaleźć to co warte poszukiwań. Na początek chciałbym napisać o tym co nas otacza we wszechobecnej teraz sieci internetowej. Nastały takie czasy, że cokolwiek jest nam potrzebne